Stages

Zowel bij de overkoepelende organisatie als bij de verschillende afdelingen kunnen we regelmatig stagiairs gebruiken. 

Er zijn verschillende mogelijkheden. Contacteer ons gerust, dan bekijken we of jouw studierichting / stage-opdracht bij BAZART zou kunnen passen. 

Voorbeelden:
– wekelijks op zaterdag gaan begeleiden in een van de BAZART steden in kader van alternatieve stage voor lerarenopleiding (vooral project kunstvakken, P.O., M.O.,..)
– voltijdse stage bij Mooss vzw, waarbij we een stageproject zoeken dat voor de opleiding in kwestie interessant is. Deze stageprojecten dienen steeds ter ondersteuning of uitbreiding van de werking van BAZART. Opleidingen zoals Culturele Studies, Sociaal(-Cultureel) Werk, Agogiek, Cultuurbemiddeling, Pedagogie etc. zijn zeker en vast compatibel!