phone +32 (0)16 65 94 65

Wat is de missie van Bazart?

Bazart is een kunstjeugdbeweging. Onze missie is gebaseerd op de volgende drie kernwaarden: “spel, kunst en experiment”, “inclusie” en “inspraak”. Deze kernwaarden vormen het fundament van onze beweging en sturen ons in alles wat we doen. Ze inspireren ons om een diverse, ondersteunende en creatieve gemeenschap te creëren waar kinderen en jongeren zowel elkaar als spel, kunst en cultuur kunnen ontmoeten.

SPEL, KUNST en EXPERIMENT:

We stimuleren experimenteren en helpen kinderen en jongeren zich op een speelse en kunstzinnige manier uit te drukken. We geloven dat spel en kunst in al hun vormen elkaar kunnen versterken. Onze activiteiten bieden een mix van beide elementen. Via samenwerkingen met verschillende culturele en andere jeugdwerk partners blijven we onze horizon op dit gebied voortdurend verbreden.

INCLUSIE:

Bazart wil een warme en huiselijke sfeer uitdragen waar iedereen zich welkom voelt. Onze beweging is een persoonlijke plek waar kinderen en jongeren zich veilig kunnen voelen om hun creatieve passies te verkennen in alle vrijheid. We streven naar gemeenschap waar ieder individu in hun eigen kracht aangemoedigd en ondersteund wordt. Bij Bazart willen we zo veel mogelijk drempels verlagen zodat iedereen die dat wil hun weg naar ons kan vinden en zich thuis kan voelen bij ons, ongeacht socio-economische status, etnisch-culturele achtergrond, geloofsovertuiging, sociaal-emotionele achtergrond, genderidentiteit, geaardheid, vaardigheidsniveau, … en hun intersectie.

INSPRAAK:

In Bazart vieren we vriendschap en geven we kinderen en jongeren de ruimte hun authentieke zelf te zijn. We letten erop dat beslissingen gedragen worden door de groep waarbij we ieders inspraak verwelkomen en respecteren. We stimuleren participatie binnen onze beweging. Hier draait het om elkaar horen en zien, waarbij ieders ideeën en perspectieven van waarde zijn. We zetten de kracht en talenten van elk individu centraal en bevorderen de ontwikkeling en ontplooiing hiervan, met ruimte voor vallen en opstaan. We bieden verschillende vormingsmomenten aan zodat iedereen actief de kans krijgt om zich te vormen en zichzelf en hun talenten te ontdekken. Op die manier moedigen we individuen aan om al hun groeikansen te benutten.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x